Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Off print

Home
PretplataSubscription
Off print

Svaki autor će po objavljivanju časopisa dobiti putem e-maila svoj rad u PDF formatu sa vodenim žigom časopisa. Štampane verzije rada autori mogu dobiti uz naknadu.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor