Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Politika uredništva-vizija i misija

Home
Autori/RecenzentiAuthors
Politika uredništva-vizija i misija

Politika uredništva jeste da časopis ‘Aktuelnosti’ kako kvalitetom radova koje objavljuje, tako njegovom aktuelnom ili savremenom sadržinom, koja je u skladu sa novim tokovima nauke u oblastima u kojoj objavljuje radove, nastavi svoju dobru tradiciju započetu 1996. godine, ali i postane vodeći časopis u regionu, te da se nađe visoko na listi kategorisanih nacionalnih naučnih časopisa Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.

Uz viziju da časopis ostvari i međunarodni ugled, te da privuče istaknute autore sa renomiranih visokoškolskih institucija,  želimo biti dostupni  i na elektronski način, putem internet stranice časopisa, koja će pored elektronskih izdanja časopisa, omogućiti i kontakt sa uredništvom, i predstavljati forum za najaktuelnija pitanja iz nauke.

Ostvarujući misiju časopisa, očekujemo radove autora iz BiH, regiona i svijeta.

 

Srdačno,

Uredništvo.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor