Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Slavica Išaretović, slavica.isaretovic@blc.edu.ba, Banja Luka College tel. + 387 51 433 010
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:
Prof.dr  Svetlana Dušanić Gačić, svetlanadg@blc.edu.ba, Banja Luka College tel. + 387 51 433 010
Redakcioni odbor:
Prof. dr Mladen Mirosavljević; Prof. dr Nenad Novaković; Prof. dr Rajko Macura; Doc. dr Zorana Agić;
Sekretar redakcionog odbora:
Dipl. pravnik Sandra Lazić, pravnasluzba@blc.edu.ba.
Lektor i korektor:
Mr Vesna Đurović, Banja Luka College
Uredništvo:
Prof. Dr. & Dr. Honoris Causa Sabahudin Hadžialić, DY Patil International University, Akurdi/Pune, India;
Dr Malči Grivec, Fakultet za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo Mesto, Slovenia;
Prof.dr Miloš Babić, redovni profesor na katedri za medije, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, Srbija;
Prof. dr sc. Vedada Baraković, redovni profesor na odsjeku žurnalistika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Bosna i Herecegovina;
Prof.dr Ljubomir Zuber, prorektor Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
Prof.dr Mihajlo Manić, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Union Univerzitet – Nikola Tesla, Beograd, Srbija;
Prof.dr Dragor Zarevski, Institut za sociološki, političko pravni istraživanja, Skopje, Republika Severna Makedonija;
Doc.dr Gordana Nikolić, dekanesa Visoka poslovna škola PAR, Rijeka, Hrvatska
Doc.dr Viara Naidenova, Filološki fakultet, Plovdivski univerzitet “Paisi Hilendarski” Bugarska.
Prof. Lidija Stefanovska rukovodilac BAS Instituta za menadžment u Bitolju i profesor na Poslovnoj akademiji Smilevski BAS Skopje, Republika Severna Makedonija

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor