Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Željko Mirjanić, aktuelnosti@hotmail.com, tel. +387 51 433 010

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: dr Jasna Čošabić, aktuelnosti@hotmail.com, jasnacosabic@live.com, tel. + 387 51 433 010, +387 66 897 602,

Redakcioni odbor: prof. dr Željko Mirjanić, prof. dr Rade Tanjga, prof. dr Milan Vlatković, prof. dr Miloš Babić, doc. dr Manojla Zrnić, doc. dr Mladen Mirosavljević, doc. dr Nenad Novaković, doc. dr Milica Lakić, doc. mr Branimir Grulović, doc. dr Rajko Macura, dr Svetlana Dušanić Gačić, dr Jasna Čošabić i mr Vanja Šušnjar Čanković.

Sekretar redakcionog odbora: dipl. pravnik Sandra Lazić, pravnaslužba@live.com

Uredništvo: prof. dr Željko Mirjanić, prof. dr Rade Tanjga, prof. dr Milan Vlatković, prof. dr Miloš Babić, prof. dr Mijal Stojanović, prof. dr Đorđije Blažić, prof. dr Nikola Mojović, prof.dr Milan Stamatović, prof. dr Ibrahim Jusufranić, Jagodinka Petrikić-Zlatkov, doc. dr Manojla Zrnić, doc. dr Mladen Mirosavljević, doc. dr Nenad Novaković, doc. dr Milica Lakić, doc. mr Branimir Grulović, doc. dr Rajko Macura, dr Svetlana Dušanić Gačić, dr Jasna Čošabić, mr Vanja Šušnjar Čanković i prof. Branislav Blagojević.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor