Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Autorska prava

Home
Autori/RecenzentiAuthors
Autorska prava

Nakon što je obavješten o prihvatanju rada za objavljivanje u časopisu, autor potpisuje izjavu da je rad njegovo originalno djelo, kao i da nije ranije objavljen niti predat za objavljivanje u drugom naučnom, stručnom časopisu ili internet portalu, i da to neće biti u budućnosti, kao i da isključivo pravo objavljivanja ima časopis ”Aktuelnosti”.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor