Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Blog Archive

Home
Aktuelnosti

Pozivaju se autori da dostave radove za sljedeći broj ‘Aktuelnosti’ do 30. septembra 2013. godine. Radove je potrebno dostaviti i na domaćem i na engleskom jeziku, ako je moguće. Mole se autori da radove prilagode uputstvu za autore.

Pozivaju se svi naučni radnici da dostave radove za naredni broj časopisa Aktuelnosti na e-mail aktuelnosti@hotmail.com.  Teme radova se mogu odnositi na sve naučne discipline koje se izučavaju u okviru studijskih programa BLC-a.

Mole se autori da svoje radove prilagode Uputstvu za autore – DETALJNIJE.


Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor